บริษัท พรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ก้าวย่างแห่งความสำเร็จ | ประสบการณ์ของผู้ใช้ บริษัท พรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

นี่คือส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS เชียงใหม่

GPS เชียงใหม่, gps navigator ราคา

ผู้นำเข้าและ จำหน่ายโลหะทองแดง, ทองเหลืองและสแตนเลส

“ ก่อนหน้าที่จะติดระบบติดตามยานพาหนะ ปัญหาที่เราพบก็คือ เคยมีพนักงานนำรถไปใช้ส่วนตัวหลังเลิกงานจนเกิดอุบัติเหตุ พนักงานมีข้ออ้างเหตุผลต่างๆ นานา ประกอบกับบริษัทฯ ก็ไม่มีข้อมูลยืนยัน ทางบริษัทฯจึงไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ แต่พอบริษัทฯนำระบบติดตามยานพาหนะมาใช้ ทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้จากข้อมูลการเดินรถย้อนหลัง และสามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานยืนยันเอาผิดกับพนักงานคนนั้นได้ นอกจากนี้แล้ว เรายังนำข้อมูลที่ได้มาเป็นเครื่องมือช่วยในส่วนการบริหารงานขาย โดยดูว่า พนักงานขายวิ่งหาลูกค้าตามเส้นทางที่กำหนดไว้หรือไม่ และมีการ Mask จุดที่เป็นบริษัทลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาวิเคราะห์ว่า ในแต่ละพื้นที่มีลูกค้าอยู่เท่าไหร่ ปีนี้มีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยอดขายในแต่ละโซน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพราะอะไร ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ไหนที่มีการ Mask จุดที่เป็นลูกค้าน้อย เราก็นำมาวางแผนเพื่อขยายตลาดต่อไป “

customer-3
คุณสมบุญ นวนาลัยวงค์
(IT Manager)