GPS Tracking Technology

GPS คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม (ย่อมาจาก Globle Positioning System)โดยดาวเทียม GPS จะแจ้งตำแหน่งมาที่ตัวรับส่งสัญญาณที่ซ่อนอยู่ในรถ และอุปกรณ์จะส่งตำแหน่งเข้าเว็บไซต์ของเราโดยสมาชิกเท่านั้นที่ดูได้

GPS Tracking คืออะไร

GPS Tracking เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียม โดยข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมเป็นข้อมูลตำแหน่งเชิงตัวเลข (ตัวเลขที่เราอ่านแล้วก็คงไม่เข้าใจ) ซึ่งเป็นตัวเลขที่จะระบุได้ว่าอุปกรณ์ GPS ที่รับตำแหน่งดังกล่าวนั้นอยู่ ณ จุดใดบนโลก (หรือให้เข้าใจง่ายที่สุดคือทุกๆตารางเมตรบนโลกมีคนเก่งได้กำหนดหมายเลขกำกับไว้แล้ว อยากจะรู้ว่าจุดไหน หมายเลขอะไรก็ต้องมี GPS มารับข้อมูลดังกล่าวจากดาวเทียม GPS) ทุกการเคลื่อนที่ของรถตำแหน่งที่ได้ จะเปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติโดยมีดาวเทียม GPS ที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นตัวจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แต่เพียงแค่นั้นเราก็ยัง ไม่สามารถรู้ได้ว่า GPS นั้นอยู่ที่ใดจึงต้องนำตำแหน่งตัวเลขนั้นมาแปลงและแสดงเป็นจุดตำแหน่งบนแผนที่ ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เราสามารถเห็นและเข้าใจได้ ดังนั้นตัวอุปกรณ์ GPS จึงจะต้องส่งข้อมูลตัวเลขดังกล่าว ผ่านเครือข่ายสัญญาณมือถือเข้าสู้ระบบ Internet เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถรับ ตำแหน่งดังกล่าวมาแสดงบนแผน ที่ได้ การที่ GPS จะส่งข้อมูลผ่านเข้าไปในระบบ internet ได้จึงต้องอาศัยเครือข่ายสัญญาณมือถือที่ คลอบคลุมอยู่ทั่วประเทศแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นในชุดของอุปกรณ์ GPS จึงต้องมีช่องบรรจุ SIM มือถืออยู่ด้วย ตัวอุปกรณ์ GPS จึงจะสามารถส่งข้อมูลดังดล่าวเข้าสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ผ่านทางเครือข่าย internet ระบบติดตามรถหรือ GPS Tracking System ส่วนมากจะนำมาใช้กับการติดตามรถบางครั้งจะเรียกกันว่า Vehicle Tracking หรือ Vehicle Car Tracking บางครั้งเรียก GPS ติดตามรถ หรือ GPS ค้นหารถ และ GPS ติดตามรถหาย เป็นต้นซึ่งปัจจุบัน สามารถติดตามรถได้เร็วในระดับวินาที GPS ระบบติดตามรถ หรือ GPS Tracking จึงนำมาใช้กันมากใน กลุ่มของรถขนส่งรถเช่า รถป้ายแดง ฯลฯ การติดตามค้นหาหรือตรวจสอบว่ารถนั้นอยู่ที่ไหนจึงเป็นการทำ ให้ผู้ที่ต้องบริหารการขนส่งสามารถติดตามตรวจสอบเที่ยววิ่งของรถได้ตลอดเวลา

GPS เชียงใหม่, gps navigator ราคา

GPS WEB Application คืออะไร

GPS Web Application คือการให้บริการนำตัวเลขที่ได้จากตัวอุปกรณ์ GPS Tracking มาแสดงผลบนแผนที่ สมาชิกสามารถเข้าไปดูตำแหน่งรถได้ทันทีผ่าน Web Site ที่ผู้ให้บริการกำหนด สามารถดูตำแหน่งที่ส่งมาจาก GPS Tracking ได้โดยสะดวก ตำแหน่งจะแสดงบนแผนที่โดยอัตโนมัติเมื่อรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking มีการเคลื่อนที่ ในปัจจุบันผู้ให้บริการ GPS WEB Application แต่ละเจ้าจะแสดงผลตำแหน่งรถได้เร็วหรือช้าไม่เท่ากัน

GPS Tracking Real-time คืออะไร

GPS Tracking Real-Time มักจะแสดงถึงความเร็วในการแสดงผลตำแหน่งรถบนแผนที่อย่างเช่นทุก 1 นาที/ทุก 30 วินาที/ทุก 15 วินาที หรือทุก 5 วินาทีเป็นต้นขึ้นอยู่กับว่า GPS Web Application มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ได้เร็วมากน้อยแค่ไหน การเลือกซื้อ GPS Tracking ที่ต้องการแสดงผลที่รวดเร็วจึงต้องพิจารณา GPS Web Application ประกอบด้วยว่าผู้ให้บริการ GPS Web Application นั้นๆสามารถรองรับความเร็วในการแสดง ผลได้เร็วแค่ไหน ง่ายที่สุดคือขอ user name และ password เข้าไปดูการใช้งานจริงๆ ก่อนตัดสินใจ

GPS Tracking Technology GPS เชียงใหม่, gps navigator ราคา

GPS Navigator คืออะไร

GPS Navigator คือจอภาพที่มีแผนที่แสดงพร้อมตำแหน่งรถโดยผู้ขับรถสามารถรู้ได้ว่าตนเองกำลังขับรถอยู่บนถนน อะไรและ GPS Navigator ยังสามารถนำทางให้คนขับรถขับตามได้ GPS Navigator จะต่างจาก GPS Tracking ตรงที่ GPS Tracking จะติดตั้งซ้อนในรถมองไม่เห็นและจะดูตำแหน่งรถได้จากทางคอมพิวเตอร์หรือทางมือถือเท่านั้นแต่ GPS Navigator จะเป็นจอติดที่กระจกรถผู้ขับรถเป็นผู้เห็นตำแหน่งรถของตนเองผู้อื่นไม่สามารถรู้ตำแหน่งรถคันที่มี GPS Navigator ได้ เรามักเรียกว่า GPS Navigator ว่า GPS นำทาง และเรียก GPS Tracking ว่า GPS ติดตามรถ

GPS กับมาตรฐานที่ผู้ผลิตควรได้รับการรับรอง

PTCRB มาตรฐานการสื่อสาร GSM ,CE เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองว่าอุปกรณ์ GPS มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป, FCC คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารองค์กรนี้เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ แสดงการรับรองว่าอุปกรณ์ GPS จะไม่มีคลื่นไปรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ, IP67 ข้อกำหนดที่แสดงว่าอุปกรณ์ GPS กันฝุ่นและกันน้ำเข่าสู่ตัวเครื่อง, ISO 9001 แสดงว่าผู้ผลิต GPS โรงงานได้รับมาตราฐานและผ่านการควบคุมคุณภาพ (ข้อมูลของ GPS ตามรถ)

GPS เชียงใหม่ ต้องมาที่ อำนวยมอเตอร์แอร์ 1 โทร.053-241964, 053-244173 089-8508225 (คุณดำรงค์)

GPStracking_b’smart
GPS Tracking b’smart
dfdfff_5
b’smart for Rent