Forth GPS Tracking

ระบติดตามรถของคุณ ซึ่งรวบรวมการทำงานของ GPS และGPRS เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามแบบ Real Time สนใจติดตั้ง Forth GPS Tracking เชิญเข้ามารับบริการและติดตั้งระบบติดตามรถ GPS เชียงใหม่ ได้ที่ อำนวยมอเตอร์แอร์ 1 ถนนเจริญเมือง หนองประทีป โทร.053-241964, 053-244173 089-8508225 (คุณดำรงค์)

adtrax fts5 Forth GPS Tracking GPS เชียงใหม่

คุณสมบัติเด่น

• เทคโนโลยีล้ำสมัย A-GPS (Assisted Global Positioning System) ที่สามารถรับส่งสัญญาณได้เร็วดีกว่า GPS แบบธรรมดา มากกว่า 5-10 เท่า ทำให้การประมวลผลหาตำแหน่งทำได้อย่างรวดเร็ว และมีความละเอียด ถูกต้องความแม่นยำสูง
• สามารถเก็บข้อมูลการวิ่งและตำแหน่งพิกัดของยานพาหนะได้ทุก ๆวินาที และทำการส่งข้อมูลทุกๆ 15 วินาทีไปยังศูนย์รับข้อมูล เพื่อความละเอียดและความถูกต้องของข้อมูล
• สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ดี (High Sensitivity) แม้ในที่ที่มีสัญญาณGPS อ่อน เช่น อาคารจอดรถ , โรงรถที่มีหลังคา เป็นต้น ทำให้สามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
• รองรับการเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์เสริม (Sensor) อาทิเช่น กล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งภายในรถทัวร์ , Sensor วัดอุณหภูมิสำหรับรถขนส่ง สินค้าแช่แข็ง

คุณสมบัติทั่วไป

• ติดตามและค้นหาตำแหน่งของยานพาหนะแบบ Real Time และครอบคลุมทั่วประเทศ
• สามารถวัดปริมาณน้ำมันในถังเชื้อเพลิงผ่านลูกลอยของถังน้ำมันแบบ Real time โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
• สามารถวัดสถานะของเครื่องยนต์ได้ว่า ติดเครื่องยนต์ หรือดับเครื่องยนต์
• มีระบบสำรองรองข้อมูล ซึ่งสามารถ เก็บ Record 100,000 Records โดยเฉลี่ยเก็บได้ ประมาณ 30 วัน (กรณีรถวิ่ง 12 ชม. จอด 12 ชม.) ในกรณีขาดการติดต่อในเครือข่าย GPRS

คุณสมบัติพิเศษ

• FTS 5 สามารถทำการประมวลผลค่าต่างๆจากตัวอุปกรณ์ได้เอง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้เอง ใน Alarm Profiles โดยข้อมูลต่างๆจะถูกโหลดไปที่ตัวอุปกรณ์ ซึ่งสามารถประมวลผลทำได้ 3 แบบ ได้แก่

• การกำหนดเส้นทางเดินรถ ผู้ใช้งานสามารถสร้างเส้นทางการเดินรถได้เอง เพื่อการบริหารการจัดการรถในแต่ละวัน
• การกำหนดกรอบพื้นที่ (สี่เหลี่ยม) โดยกำหนดให้วิ่งรถได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนด
(ป้องกันในกรณี พนักงานขับรถนำรถไปใช้งานส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต)
• การกำหนดการแจ้งเตือนพื้นฐาน ได้แก่ การใช้ความเร็วเกินกำหนด , การเร่งเครื่องยนต์ (ป้องการกระชากเครื่องยนต์ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ) และ การกำหนดช่วงเวลาการใช้งานรถ (ป้องกันการนำรถไปใช้นอกเวลางาน)

คุณสมบัติทางเทคนิค

• อุปกรณ์รับสัญญาณ (A-GPS) มีช่องรับสัญญาณ 32 ช่อง

– ความถี่ 1575 MHz Bandwidth มากกว่าหรือเท่ากับ+/-1.023 MHz
– ข้อมูลตำแหน่งเอาท์พุท อ้างอิงกับ WGS-84
– ข้อมูลที่ได้จาก GPS เป็นไปตามมาตรฐาน NMEA-0183
– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส
– ความไวในการรับสัญญาณ ( High Sensitivity ) -161 dBm

• สายอากาศ (GPS) ชนิด Active Antenna
• อุปกรณ์สื่อสารและสายอากาศ (GPRS) เป็นระบบการสื่อสารแบบ GSM รองรับความถี่ได้ 2 ช่วงคือ 900 ,1800

– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 ถึง 55 องศาเซลเซียส
– ระบบการสื่อสารข้อมูลต้องเป็นแบบ GPRS Class10

• รองรับไฟได้ถึง 60 Voltage

adtrax fts5 Forth GPS Tracking GPS เชียงใหม่
adtrax fts5 Forth GPS Tracking GPS เชียงใหม่

อุปกรณ์เสริม

• สามารถเชื่อมต่อ CMOS Camera เพื่อใช้ในการถ่ายภาพนิ่งได้ โดยขนาดภาพสูงสุด ได้ 640×480 พิกเซล
• รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เพื่อใช้ตรวจวัดอุณหภูมิภายในรถแช่แข็ง

GPStracking_b’smart
GPS Tracking b’smart
dfdfff_5
b’smart for Rent