บริษัท V.R. Union จำกัด

ก้าวย่างแห่งความสำเร็จ | ประสบการณ์ของผู้ใช้ บริษัท V.R. Union จำกัด

นี่คือส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการระบบติดตามยานพาหนะ GPS เชียงใหม่

uv

ผู้ผลิต และจำหน่าย ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์สแตนเลส

“ เมื่อก่อนบริษัทจะพบปัญหาในการขนส่งคือ พนักงานขับรถมักนำรถออกนอกเส้นทางอยู่บ่อยๆ พอติดระบบtracking ทำให้เราทราบว่ารถวิ่งไปไหนบ้าง อยู่ไหน หรือออกนอกเส้นทางที่กำหนดหรือเปล่า และที่สำคัญสามารถส่งของได้ทันเวลาและกลับมาตรงเวลา ค่อนข้างถูกต้อง แม่นยำ ช่วยให้ระบบขนส่งสะดวกรวดเร็วเป็นไปตามที่กำหนด สามารถเพิ่มรอบการส่งต่อวันได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนรถ “

customer-4
คุณสุเวส หทัยพันธลักษณ์
(Managing Director)