ฟิล์มสำหรับติดอาคารและที่พักอาศัย

ฟิล์มสำหรับติดอาคาร Commercial & Residential window films

ฟิล์มสำหรับติดอาคารและที่พักอาศัย

ฟิล์มนิรภัย เชียงใหม่
ตามคุณลักษณะในการใช้งานแล้ว การติดตั้งฟิล์มสำหรับอาคารและที่พักอาศัย จะแยกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1. การป้องกันภัยจากเศษกระจกโดยใช้ฟิล์มนิรภัย (Safety Films) คือ
– ในอาคารสูง ฟิล์มจะช่วยยึดกระจกไม่ให้หลุดร่วงลงมาทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
– ในอาคาร, ที่พักอาศัย เศษกระจกอาจทำอันตรายกับคนที่คุณรักได้

การติดฟิล์มนิรภัยยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับคือ
– ในฟิล์มนิรภัยบางรุ่นมีการเคลือบสารต่างๆ ที่ช่วยในการลดความร้อนจากแสงแดดอยู่ด้วย
– ฟิล์มนิรภัยบางรุ่นสามารถติดตั้งแทนเหล็กดัด เพื่อป้องกันการโจรกรรมและเพื่อความสวยงามได้ (ความหนาที่แนะนำตั้งแต่ 8 Mil ขึ้นไป)
– ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก
– ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย
– ในระดับที่มีความหนาของเนื้อฟิล์มมากๆ จะสามารถใช้ป้องกันภัยจากกระสุนปืนหรือระเบิดรวมถึงการ ป้องกันการโจรกรรมได้

ฟิล์มนิรภัย เชียงใหม่

2. การป้องกันความร้อน, ประหยัดพลังงาน (Building Films) คือ การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง และมีประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับคือ
– ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก
– ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย
– สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว
– ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา

ฟิล์มนิรภัย เชียงใหม่

3. การติดฟิล์มเพื่อการตกแต่ง (Decorative Film) ฟิล์มสามารถติดตั้งเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อความสวยงามรวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต หรือการสร้างความเป็นส่วนตัว

ข้อแนะนำในการเลือกสินค้า
– หากต้องการรักษาความปลอดภัยจากเศษกระจกอย่างเดียวควรเลือกฟิล์มนิรภัย
– หากต้องการรักษาความปลอดภัยจากเศษกระจกและลดความร้อนควรเลือกฟิล์มนิรภัยที่มีส่วนผสมของสารในการลดความร้อน
– หากต้องการลดความร้อนอย่างเดียวควรเลือก Building Films โดยพิจารณาถึงระดับความเข้มของฟิล์มตามต้องการ โดยฟิล์มกันความร้อนไม่ใช่ฟิล์มย้อมสีจึงสามารถติดตั้งกับกระจกอาคาร, ที่พัก
ตามต้องการ โดยฟิล์มกันความร้อนไม่ใช่ฟิล์มย้อมสีจึงสามารถติดตั้งกับกระจกอาคาร, ที่พักอาศํยได้เป็นอย่างดี หากเป็นโชว์รูมหรือสำนักงานที่ต้องการโชว์ภายในแต่ต้องการฟิล์มที่สามารถลดความร้อนได้สูงแต่ต้องมีความใสหรือแสงส่องผ่านได้เยอะควรเลือกรหัส SM-C 65 GREEN (Nano Ceramic) หรือ SM-C 6599N (Nano ITO)

ความคุ้มค่าที่ได้รับหลังจากติดตั้งฟิล์มอาคารและที่พักอาศัย คือ
1. ลดความร้อนได้สูงกว่า โดยฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสมาร์ทเทคได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ในตลาด โดยมีรุ่นที่สะท้อนเงาและรุ่นไม่สะท้อนเงา
2. ความคุ้มค่าด้านพลังงาน จากการที่ลดความร้อนจากแสงแดดได้สูง ทำให้ลดภาระในการทำความเย็นจากระบบปรับอากาศภายใน จึงมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบทำความเย็น เช่น น้ำยาแอร์หรือคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น
3. ฟิล์มกรองแสง สามารถป้องกันรังสี UV ได้เกือบ 100% จึงช่วยชะลอการซีดจางของวัสดุภายในและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งผิวหนัง ฝ้าและตาต้อกระจก
4. เพิ่มความปลอดภัย ด้วยโครงสร้างของฟิล์มและชั้นกาวที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ จึงสามารถลดความรุนแรงจากอัตตรายเมื่อเกิดการแตกกระจายของกระจก
5. ให้ทัศนวิสัยที่ดีกว่า การติดตั้งฟิล์มกรองแสงกันความร้อน ไม่บดบังทัศนวิสัยภายนอกอาคารบ้านเรือน ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในรู้สึกโปร่งโล่งสบายและยังเป็นการใช้ความสว่างจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟได้อีกทางหนึ่ง
6. ช่วยลดแสงจ้า ทำให้รู้สึกสบายตา ลดความเครียดของดวงตา
7. ทดสอบได้ โดยท่านสามารถทดสอบถึงคุณสมบัติในการลดความร้อนจากเครื่อง Optical Meter และสามารถทดสอบสีเมื่อเปรียบเทียบกับสีของอาคารและที่พักอาศัยได้ที่หน้า เพื่อความสวยงามหลังติดตั้ง
8. ราคาไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด
9. พิสูจน์ได้ โดยมีเอกสารยืนยันถึงคุณภาพสินค้าที่ทดสอบและออกให้โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฟิล์มนิรภัย เชียงใหม่

จากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ฟิล์มนิรภัย มีเนื้อฟิล์มที่มีความเหนียวและกาวที่ยึดติดกระจกชนิดพิเศษ จึงทำให้มีคุณประโยชน์ในการลดความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคนที่คุณรัก โดยฟิล์มนิรภัยมีความหนาตั้งแต่ 4 Mil ขึ้นไป สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์-อาคารและที่พักอาศัย โดยมีคุณลักษณะแยกตามประเภทการใช้งานคือ