เทคโนโลยีกันขโมยรถยนต์

ประดับยนต์ เชียงใหม่, ร้านประดับยนต์ เชียงใหม่

เทคโนโลยีใหม่ จาก ABT Z-GPS

ที่สามารถค้นหารถยนต์ผ่านดาวเทียม Real Time ได้ทันทีบนพื้นฐานความปลอดภัย ประหยัด
และคุ้มค่าแบบไร้พรมแดน….

มองหาเทคโนโลยีกันขโมยรถยนต์ล่าสุดจาก ABT เรามีคำตอบให้คุณ ที่อำนวยมอเตอร์แอร์ 1 ถนนเจริญเมือง หนองประทีป
โทร.053-241964, 053-244173 089-8508225 (คุณดำรงค์)

ประดับยนต์ เชียงใหม่, ร้านประดับยนต์ เชียงใหม่

อยู่ที่ไหน ทำอะไร ถึงเมื่อไร ชี้ชัดทุกพิกัดและเวลา ด้วยระบบบอกตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม ABT Z-GPS

Z-GPS X Series Products

ประดับยนต์ เชียงใหม่, ร้านประดับยนต์ เชียงใหม่

Z-GPS X Series G340L

ระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม ที่ให้ความแม่นยำในการค้นหาพิกัดตำแหน่งทุกที่ในขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ รวมถึงการดูรายละเอียดย้อนหลังของรถได้
– กล่องควบคุมรถ GPS
– กล่องควบคุมสัญญาณกันขโมย
– เสาอากาศ GSM
– เสาอากาศ GPS
– ชุดสายไฟติดตั้ง GPS

ประดับยนต์ เชียงใหม่, ร้านประดับยนต์ เชียงใหม่

Z-GPS X Series G340ALD-3

ระบบติดตามรถผ่านดาวเทียมและมีระบบสัญญาณกันขโมยระบบ Z-GPS ที่ให้ความแม่นยำในพิกัดของรถ และความปลอดภัยแบบส่งตรงถึงคุณ โดยแจ้งเป็น E-mail, Twitter สามารถใช้ได้กับรถที่มีรีโมทเดิมมากับรถ
– กล่องควบคุม GIS
– กล่องควบคุม GPS
– ไซเรน, โทรศัพท์, ร็อคเซนเซอร์
– เสาอากาศ GPS
– เสาเชื่อม CELL Phone + LED

ประดับยนต์ เชียงใหม่, ร้านประดับยนต์ เชียงใหม่

Z-GPS X Series G340ARLD

ระบบติดตามรถผ่านดาวเทียมและมีระบบสัญญาณกันขโมยระบบ Z-GPS ที่ให้ความแม่นยำในพิกัดของรถ และความปลอดภัยแบบส่งตรงถึงคุณ โดยแจ้งเป็น E-mail, Twitter สามารถใช้ได้กับรถที่มีรีโมทเดิมมากับรถ
– กล่องควบคุม GIS
– กล่องควบคุม GPS
– ช็อคเซ็นเซอร์ ไซเรน, โทรศัพท์
– เสารอากาศ GPS, LED
– แห้นรหัส DG Key Pad

ประดับยนต์ เชียงใหม่, ร้านประดับยนต์ เชียงใหม่

กรมธรรม์คุ้มครอง (เทเวศประกันภัย)

รถยนต์สูญหาย 500,000
รถยนต์เกิดเพลิงไหม้ 500,000
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 24 ชม. ทั่วโลก 500,000
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบจ่ายน้ำมันเสียหาย 100,000
เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่รถยนต์ที่ติดตั้งสัญญาณกันขโมย 100,000
อุปกรณ์สัญญาณกันขโมยได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 20,000
ส่วนควบในรถยนต์สุญหาย หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการโจรกรรม 20,000
รวม 1,740,000

ระบบที่ให้ความปลอดภัยแบบไร้พรมแดนจาก ABT-Z

ระบบที่คุณจะปฎิเสธไม่ได้กับความอัจฉริยะในการประมลผลติตามวัตถุและสิ่งมีชีวิตทุกความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นคน รถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ หรือใดๆ ก็ตาม ABT-Z GPS สามารถระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำตลอดเวลา ไม่ว่าคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการติดตามค้นหาจะอยู่ ณ จุดไหนบนโลก ABT-Z GPS ในตำแหน่งพิกัดความเคลือนไหวผ่านดาวเทียม 24 ดวง ที่ครอบคลุมทั่วโลกให้ความชัดเจนในทุกการใช้งาน ผ่านคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, หรือจะเป็นระบบ GPS ในโทรศัพท์มือถือ ABT-Z GPS จึงพร้อมรองรับความสะดวกและให้ความปลอดภัยชนิดมั่นใจสุดๆ แบบไร้พรมแดน ในวันนี้

รายละเอียดการใช้งานระบบ www.abg-smart.com แบ่งการใช้งานตามแพ็กเกจ

Standard

– ดูสถานะปัจจุบันของรถ ขณะนั้นได้
– กำหนดตำแหน่งสถานที่ ที่ต้องการได้เอง (Landmark)
– สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านได้
– สามารถแจ้งเตือนกรณีรถใช้ความเร็วเกินกำหนด
– สามารถแจ้งเตือนการเปิดสวิตซ์กุญแจตำแหน่ง ON (สถาร์ทเครื่องยนต์)
– สามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนต่างๆ ทาง E-mail

Premium

– ดูสถานะปัจจุบันของรถ ขณะนั้นได้
– กำหนดตำแหน่งสถานที่ ที่ต้องการได้เอง (Landmark)
– สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านได้
– สามารถกำหนดกลุ่มรถได้ (Car Group)
– สามารถดูเส้นทางการใช้งานรถบนแผนที่ย้อนหลังได้ (History Tracking)
– สามารถเรียกดูรายงาน ย้อนหลังและสรุปเป็นไฟล์ Excel ได้ (Report)
– สามารถแจ้งเตือนกรณีรถใช้ความเร็วเกินกำหนด
– สามารถแจ้งเตือนการเปิดสวิตซ์กุญแจตำแหน่ง ON (สถาร์ทเครื่องยนต์)
– สามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนต่างๆ ทาง E-mail

ประดับยนต์ เชียงใหม่, ร้านประดับยนต์ เชียงใหม่
ประดับยนต์ เชียงใหม่, ร้านประดับยนต์ เชียงใหม่