Customer Review GPS เชียงใหม่

ก้าวย่างแห่งความสำเร็จ | ประสบการณ์ของผู้ใช้ ฟาร์ม ธนากุล

นี่คือส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการระบบติดตามยานพาหนะ

egg

“ ฟาร์ม ธนากุล ได้ติดระบบ Tracking กับอำนวยมอเตอร์แอร์ ซึ่งเป็นระบบที่ดีอย่างหนึ่ง ฟาร์มเราเป็นฟาร์มที่มีการขนส่งไข่สดให้กับลูกค้าตามที่ต่างๆ ซึ่งก็ไม่ทราบว่า พนักงานขับรถออกนอกเส้นทางหรือไม่ ส่งของตรงเวลาหรือไม่ เมื่อเราติดแล้วทำให้เรารู้ว่า พนักงานขับรถส่งสินค้าไปที่ไหนบ้าง อยู่ที่ไหน หรือออกนอกเส้นทางที่กำหนดหรือไม่ สะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบ อีกทั้งยังดูพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ด้วยว่า ขับไวหรือไม่ ซึ่งสะดวกในการตรวจสอบมาก ช่วยได้หลายอย่างเลยค่ะ ”

Customer Review GPS เชียงใหม่
คุณธนากุล ไข่สด