Vigo ซ่อมช่วงล่างและระบบเบรค แล้วเปลี่ยนเป็นยาง AT

Vigo ซ่อมช่วงล่างและระบบเบรค แล้วเปลี่ยนเป็นยาง AT พร้อมลุยทุกพื้นที่แต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่พื้นที่ในเมือง

 type-01 type-02 type-03 type-04 type-05 type-06